Skip to main content

Samenwerkingen

Douglas Fysiotherapie heeft samenwerkingsverbanden met huisartsen, psychologen, ziekenhuizen, collega fysiotherapeuten en andere zorginstellingen op verschillende gebieden. Hieronder noemen wij een aantal van onze samenwerkingen.

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF)

Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF)

In 2011 heeft onze praktijk samen met Fysio Alphen en Fysiotherapie Van den Berg de Stichting Alphense Fysiotherapeuten opgericht. In 2020 heeft FYSIO-EXPERTS zich daarbij aangesloten. lDoor deze samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling.

Alphen op één lijn

Alphen op één lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkingsverbanden in Alphen a/d Rijn. Deze organisatie bestaat uit huisartsen, apotheken, diëtisten en fysiotherapeuten en neemt de zorg voor de chronische patiënten in Alphen a/d Rijn op zich.

Verenigde Fysiotherapeuten Ketenzorg Leiden eo (VFKL)

Verenigde Fysiotherapeuten Ketenzorg Leiden eo (VFKL)

De Fysiotherapeuten in de regio Leiden werken met elkaar samen om de fysiotherapeutische zorg op elkaar aan te laten sluiten. Ook bundelen zij hun krachten in de relatie met ketenpartners zoals de ziekenhuizen, revalidatiecentra, de verzekeraars.

NZLO, Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO)

Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO)

De praktijk is door VFKL vertegenwoordigd in NZLO, Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) is een samenwerkings initiatief van vijf zorggroepen: Regionale Organisatie van Huisartsen West Nederland(ROHWN), RijnCoepel, Zorggroep Katwijk en Alphen op één lijn en de Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken.

Netwerken

Douglas Fysiotherapie is aangesloten bij verschillende specialistische regionale netwerken.

Rijnland Heup Knie Netwerk

Rijnland Heup Knie Netwerk

Het Rijnland Heup Knie Netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie. Vanuit het Alrijne ziekenhuis worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor (aangesloten) fysiotherapeuten in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen, behandelprotocollen en actuele onderwerpen op het gebied van de revalidatie na een totale knie- en totale heup operatie besproken. Onze praktijk is aangesloten bij dit netwerk.

Schoudernetwerk Groene Hart

Schoudernetwerk Groene Hart

Het Schoudernetwerk bestaat sinds 2010 en is een initiatief van de afdelingen orthopedie en fysiotherapie van het Groene Hart Ziekenhuis in samenwerking met een aantal fysiotherapeuten in de omgeving Gouda. In enkele jaren is er een goede vereniging ontstaan met circa 65 aangesloten fysiotherapeuten met een steeds toenemende kennis van de problemen rondom de schouder. Het doel is het beter en efficiënter behandelen van de patiënt met schouder gerelateerde klachten.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet

Het Chronisch ZorgNet is het landelijk netwerk van ruim 2.200 gespecialiseerde therapeuten die beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden voor patiënten met etalagebenen, hartpatiënten en longpatiënten (COPD).

Psychologen

Onze praktijk werkt samen met diverse psychologen, waaronder:

Andere eerstelijns beroepen

Veel vragen van patiënten lossen wij niet alleen op maar in samenwerking met:

  • Diëtisten
  • Ergotherapeuten
  • Logopedisten
  • Podotherapeuten
  • Versloskundigen

Overige samenwerkingen

Vanuit onze verschillende specialisaties zoals oedeemfysiotherapie en bekkenfysiotherapie hebben wij contacten met specialisten in de aanliggende ziekenhuizen, zoals o.a. urologen, gynaecologen en internisten. Verder werken wij regelmatig samen met: